Que més podem fer per a la teva empresa?

Design Thinking

Innovar i solucionar reptes amb el mètode Design Thinking

DESIGN THINKING

0.Repte

Primer de tot ens plantegem el repte, el design thinking sempre es basa en processos d’obertura i tancament.

Solucionem els teus reptes des del desenvolupament de nous productes i serveis, conèixer millor el teu client i les interaccions amb la teva empresa, fins a la millora de procesos interns tant tècnics com humans”.

Totes les empreses tenen reptes per seguir millorant, quins són els teus? 

1.Observació

Entenem el problema, identifiquem el client, analitzem les tendències del sector.

Analitzem tot el recorregut del client Customer journey.

2.Generació d’idees

Busquem idees per solucionar el repte a partir de tota la informació recollida més creativitat i imaginació.

Et busquem el màxim de solucions seguint diverses tècniques: brainstorming, what if, 100 idees…

3.Prototips

Un cop tenim un filtre de les solucions amb més viabilitat fem prova. L’objectiu és intentar validar les idees que hem treballat.

4.Execució i Negoci

Comencem les parts més tècniques, desde els processos de disseny si es tracta d’un producte, amb els processos i tècniques de venta després. Si es tracta d’un servei o d’una innovació en la manera de treballar , aquesta fase consisteix en implementar-ho en el lloc on tingui sentit de la organització i mesurar els resultats. Es mesuren les soluciones, es replica i s’obté el benefici.

5.Seguiment i implementació.

Podem coordinar el projecte d’implementació ja que comptem amb una xarxa de professionals de primer nivell per totes les fases d’implementació de un producte o servei innovador (disseny, desenvolupament tecnològic i digital, enginyeria, millora de procesos, evidentment màrqueting, comunicació, venta i punt de venta).